Печки тип камина

ГЕРКАНД Ви предлага серия от печки на дърва тип камина, предназначени за отопление на жилищни и други помещения. Печките са с възможност за директно греене или с водна риза за изграждане на локално парно. Стъклата от стъклокерамика осигуряват комфорт от допира с живия огън. Печките на Герканд имат следните по-важни предимства: висок коефициент на полезно действие, икономичност в резултат на пълното изгаряне, лесно почистване, не замърсяват жилищното пространство с въглеродни окиси, продължително горене без зареждане.

Scroll to Top