Горивни камери

ГЕРКАНД Ви предлага серия от горивни камери, предназначени за отопление на жилищни и други помещения и пространства след вграждане. Камерите са с възможност за директно греене, с въздушна камера и с водна риза за изграждане на локално парно. Стъклата от стъклокерамика осигуряват комфорт от допира с живия огън. Камерите позволяват да се изграждат камини в десетки варианти в зависимост от интериора на помещението, като му придават допълнителна топлина и очарование. Вградените горивни камери имат следните по-важни предимства: висок коефициент на полезно действие, икономичност в резултат на пълното изгаряне, лесно почистване, не замърсяват жилищното пространство с въглеродни окиси, продължително горене без зареждане.

Scroll to Top