Камини
И сега дами и господа
Немалко и доскоро забравени неща се върнаха в бита на българина, но естествено на техническото ниво на времето, в което живеем. Това в пълна сила важи за камините, които в съвременния им вариант нямат нищо общо с някогашните открити огнища, освен по горивния материал – дървото. Съвременните затворени камини с успех могат да служат като отоплителни прибори, с които за кратко време може да се отоплява не само помещението, в което се намира камината, но също и прилежащите към етажа или намиращи се отгоре и отдолу помещения. Изграждането на всяка камина има своята специфика и зависи от много фактори: какъв е видът на камината (ъглова, разположена фронтално на стена или в центъра на помещението), местоположението на комина, подвеждането на външен въздух за горенето, отвеждането на затопления около металното тяло въздух в същото или в съседни помещения, водна риза с радиатори и т.н. Разнообразни са възможностите за ограждане на пространството около металното тяло: масивна, декоративно измазана зидана конструкция, различни по форма и изпълнение облицовки от мрамор, гранит или друг естествен материал. Разнообразието от модели на камини и начините за тяхното изграждане са толкова много, че за всеки конкретен случай има съответно решение.